Idrætten ligestilles på moderne skole

Pressemeddelelse fra Lokale- og Anlægsfonden
Torsdag den 25. juni 2009

Tagensbo skole

Den nye Tagensbo Skole i København bliver et lokalt idræts-, kultur- og aktivitetssted. En ny multihal og udearealer med fokus på idræt bliver afsættet, der åbner skolen for lokalmiljøet på Bispebjerg som et eksempel på moderne skolebyggeri.

Ambitionen med de nye idrætsfaciliteter på Tagensbo Skole er, at de ikke kun skal komme skoleeleverne til gode, men være et åbent tilbud til alle beboere, foreninger og ikke mindst den store gruppe af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i hovedstadens nordvestkvarter.

Københavns Kommune henvendte sig til Lokale- og Anlægsfonden, da kommunen sidste år besluttede at sammenlægge Grundtvig Skole og Bispebjerg Skole. Samtidig blev det besluttet at ombygge og udvide Bispebjerg Skole og skabe Tagensbo Skole - en moderne folkeskole, der samtidig ville blive et omdrejningspunkt for idræt, bevægelse og kultur.

Lokale- og Anlægsfonden gik ind i projektet, da det længe har været et indsatsområde for Fonden at skabe et enestående eksempel på, hvordan idræt kan blive en naturlig, vigtig og ligestillet del af en skoles faciliteter. Samtidig har det været vigtigt, at faciliteterne kan bruges udenfor skolens åbningstid og gøre skolearealet til en åben del af et lokalmiljø.

Projektet på Tagensbo Skole er udviklet i samarbejde med en række lokale aktører. Foreninger, brugergrupper, boligforeninger, ungdomsskolen, repræsentanter fra de to sammenlagte skoler og flere kommunale forvaltninger har deltaget i udviklingen af projektet. Det er arkitektfirmaet Kjaer & Richter, der har stået for projektet som totalrådgiver omkring sammenlægningen af de to skoler.

Det centrale omdrejningspunkt i den nye skole bliver multihallen, der først og fremmest vil blive brugt til idræt, men også til teater, koncerter og udstillinger. Multihallen vil være åben udenfor skolens åbningstid og være tilgængelig for både organiserede og uorganiserede brugere. I tilknytning til multihallen etableres en række aktivitets- og møderum til f.eks. fitness, yoga, dans, gymnastik og øvelokaler samt samlingssteder for lokale foreninger.

Multihallen bliver arkitektonisk bemærkelsesværdig, da den bliver skabt efter Lokale- og Anlægsfondens tanker om 'Den grønne byfælled', hvor halbygningen glider naturligt ind i udearealernes seks zoner, der hver er målrettet forskellige aktiviteter.

Multihallens tagoverflade kan bruges til løb, kælkning og med opstilling af stativer også til klatring og balancegang. Udenfor multihallen etableres en zone til streetbasket og BMX, en amfiscene, der er gravet ned i terrænet i tilknytning til multihallen, kan bruges til teater og musik, Den Grønne Fælled bliver et område til boldspil, leg og bevægelse, værkstedsgården vil blive stedet, hvor cykler og knallerter kan repareres - og endelig kan bakkelandskabet omkring multihallen bruges til afslapning og picnic.

I alt vil den nye Tagensbo Skole koste 57 mio. kr. at etablere. Lokale- og Anlægsfonden støtter med 4 mio. kr. Resten finansieres af Københavns Kommune.

'Skolen indbyder til at være et samlende kraftcenter for lokalområdet og vil give Bispebjerg et løft. Skolen vil arbejde efter principperne i en fleksibel skole, hvor man lægger vægt på et udfordrende læringsmiljø, der giver livsmuligheder for alle elever. Der vil være en vekselvirkning mellem faglighed, tværfagligheder og projektundervisning', fortæller Jens Husum, skoleleder på Tagensbo Skole.

Lokale- og Anlægsfondens direktør, Torben Frølich, lægger stor vægt på vigtigheden af at ligestille idrætten, når fremtidens skoler skal udformes:

'Tagensbo Skole er et enestående tilfælde og et eksempelprojekt for Lokale- og Anlægsfonden. Fonden har længe ønsket at deltage i et projekt, der kunne integrere og ligestille idrætten og idrættens faciliteter som en del af en moderne skole. Samtidig åbner Tagensbo Skole dørene til lokalmiljøet og giver adgang til mere end bare omklædning og idrætsbane, som det ses på mange skoler. Tagensbo Skole vil kunne tilbyde lokalområdet et langt større udbud af ikke kun idrætsfaciliteter, men også mindre aktivitets- og mødelokaler'.

Yderligere oplysninger
Torben Frølich, direktør, Lokale- og Anlægsfonden 3283 0330 / 2129 6856
Jens Husum, skoleinspektør, Tagensbo Skole, 2612 1590

 

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners