Det bliver sejt at få gang i ghettoerne

Pressemeddelse fra Lokale- og Anlægsfonden
Mandag den 21. december 2009

Lokale- og Anlægsfonden lancerer i magasinet Tribune 12 et indsatsområde, der skal undersøge mængden af idrætsfaciliteter i landets udsatte boligområder og gerne resultere i flere projekter, der ligestiller de socialt udsatte boligområder - ghettoerne - med resten af landets idrætstilbud.

Tribune 12

Tribune 12 udkommer i dag.

På opfordring af Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg går Lokale- og Anlægsfonden i gang med en undersøgelse, der skal skabe klarhed over udbuddet af idrætsfaciliteter i landets ghettoer og analysere, hvordan udbuddet af idrætsfaciliteter i de områder påvirker idrætsdeltagelsen blandt beboerne. Målet er, at det bliver muligt at opføre flere målrettede idrætsbyggerier i de socialt udsatte boligområder i samarbejde med kommunerne og boligforeningerne.

"Idrætten har en social slagside i de udsatte boligområder, hvor der er færre, der dyrker idræt end i resten af befolkningen. Forbedrede fysiske rammer for bevægelse kan påvirke idrætsdeltagelsen positivt. Det handler både om egentlige idrætsbyggerier, men også om at skabe rum i bymiljøerne, hvor spontan idræt kan dyrkes af dem, der ikke er til foreninger, eller dem, der også gerne vil dyrke idræt udenfor de faste haltider," siger Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden.

Lokale- og Anlægsfonden har allerede været involveret i den slags projekter. Et af dem er multihallen "Globus 1" i Gellerupparken uden for Århus. De lokale brugere sætter stor pris på hallen, der blev opført i 2005, og mener, at den ikke kun er med til at få beboerne i et landets mest berygtede ghettoområder til at dyrke mere idræt, men også har en betydning for det store fald i kriminaliteten, som Gellerupparken har oplevet i de seneste par år.

100.000 danskere bruger vandet til rosport
Et andet indsatsområde, der præsenteres i Tribune 12, er "Vandets blå ruter". Et indsatsområde, der skal understøtte de mange danskere, der er begyndt at ro. Det er særligt havkajakken, der er i fokus, da netop denne kajakmodel er blevet utroligt populær blandt danskerne.

På baggrund af tallene i den store idrætsvaneundersøgelse "Danskernes motions- og sportsvaner" fra Idrættens Analyseinstitut vurderes det, at mindst 100.000 voksne danskere er begyndt at ro. Langt størstedelen som selvorganiserede uden for klubberne og der er derfor et stort behov for flere faciliteter i havnene og langs kysterne.

Det skal være langt nemmere at få adgang til motion på vandet, end det er i dag, hvor mange kajakroere nærmest skal igennem et større forhindringsløb med deres grej, før de kan komme ud på vandet.

Forsamlingshusets afløser og skolen der er åben for alle
I Tribune 12 fortælles der også om landsbyhuset i Gyrstinge, der er et nyt projekt, som kan være vejen frem for mange af de trængte forsamlingshuse, der lukker hvert år.

Magasinet beskriver også, hvordan Lokale- og Anlægsfonden er med til at støtte og udvikle den nye Tagensbo Skole i København, så den bliver et åbent og tiltrækkende samlingssted for alle indbyggere i Københavns Nordvestkvarter. En skole med tidssvarende idrætsfaciliteter og mødelokaler, som også står til rådighed for kvarterets selvorganiserede idrætsudøvere og idræts- og kulturforeninger.

Tribune 12 er gratis og kan bestilles ved at kontakte fonden@loa-fonden.dk eller downloades herwww.loa-fonden.dk under publikationer.

Det er gratis at abonnere på Tribune, der udkommer to gange om året.

Yderligere oplysninger
Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, 3283 0330 / 2129 6856

 

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners