Inspiration

Det Musiske Hus, Frederikshavn

Det Musiske Hus i Frederikshavn er et eksempel på et vellykket resultat af Fondens støttekoncept. Der har været en tæt dialog mellem Fredrikshavns Kommune og Fondens sekretariat og arkitekt samt Danske Arkitekters Landsforbund lige fra de første indledende møder til den færdige bygning, hvor Fondens råd og vejledning er fulgt i stor udstrækning.

Den bygning, der nu står færdig, er udsprunget af en arkitektkonkurrence, hvis oplæg havde fingeraftryk fra de kommende mange forskellige brugere: Musikskole, andre musiske miljøer og foreningsliv. Der er med andre ord i indretningen af huset taget hensyn til handicappedes behov, brugerindflydelse og -styring samt overordnede miljø- og planlægsningsmæssige hensyn. Konkurrencen har været med til at skabe det bedste grundlag for den aktuelle opgaves løsning samt belyse en række nye muligheder. Endelig har man i Frederikshavn fået et meget smukt hus af høj arkitektonisk karat, der er med til at løfte det samlede byggeri omkring den såkaldte "Rådhusø", hvor der også ligger rådhus og bibliotek.

Bygningen er indrettet med rum til øvelser for større grupper, korsang, dans, en større fleksibel sal velegnet til f.eks. aktustisk musik, teater, foredrag, fællesarrangementer, øve- og indstuderingslokaler for amatørgrupper, lokaler der i vid udstrækning afspejler husets brugere. Derudover er der fælles opholds- og foyerområde med café, undervisningslokaler, akministrations- og depotrum. Samlet areal 1650 m².

Huset præges af fleksibilitet og åbenhed, af udviklingsorienteret kulturvirksomhed, lyst til eksperimenter og vilje til at være brobygger i fremtidens kulturelle og befolkningsmæssige mangfoldigheder.

Info

Arkitekt

Kjær og Richter A/S

Opført

2003

Region

Frederikshavn Kommune

Anlægssum

Kr. 37 mio.

Tilskud fra Lokale og Anlægsfonden

Kr. 5 mio.

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners