Inspiration

Skomagerhuset, Mors

Fremtidens Foreningshus à la Nykøbing Mors.

Skomagerhuset, som foreningshuset er døbt, tager udgangspunkt i og er en viderebearbejdelse af en af de modeller af vinderforslagene i Fremtidens Foreningshuskonkurrence, som Fonden udskrev i 2000. Nemlig det hus der er opført i Undløse. Der er opført lignende huse i Randers og Holbæk.

Formålet med Skomagerhuset er at skabe en fysisk ramme, der kan rumme forskellige aktiviteter, fungere som værested for Midtbyens foreninger, og som kan medvirke til at give beboerne større områdeidentitet.

Der etableres faciliteter til en lang række idræts- og kulturaktiviteter og deraf en lang række afledte værestedsaktiviteter. Udover foreningernes aften- og weekendbrug vil huset i dagtimerne blive anvendt af en mini- og ungdomsklub, et nyetableret eftermiddagstilbud for børn og unge mellem 10 - 16 år samt kommunens dagplejemødre og almindelige borgere, der kan bruge huset til læsestue, mødelokale og samværs- og aktivitetslokale.

I tilknytning til Skomagerhuset planlægges i næste etape at anlægge en større multibane med boldbaner, bålplads, petanque, tarzanbane, minigolf, bmx-bane samt ramper til rulleskøjter og skateboard.

Skomagerhuset får en større aktivitetssal, en opholdsstue, musikrum, tv-niche og værksted og er disponeret omkring en central opholdsstue, som omkranses af de enkelte rumfunktioner.

Skomagerhuset vil fremstå med en klassisk og tidløs udformning, der sikrer en god indpasningsmulighed. Facadernes udformning, kombineret med bygningens store transparens, giver et varieret og oplevelsesrigt udtryk. De større og mindre rum er i god visuel forbindelse og med skiftende dagslysforhold og rumlige afvekslinger i et nøgternt og robust design. Sammenfattende er der tale om et arkitektonisk markant og kompromisløst projekt med stor oplevelsesrigdom i rumsammenhænge og lys.

Morsø Kommune er bygherre og vil være fremtidig ejer af bygningen. Brugerforeningerne vil få brugsret til bygningens faciliteter.

Der er alt i alt skabt grundlag for et godt foreningshus i Nykøbing Mors med en kombination af Fondens visioner om Fremtidens Foreningshus og lokale behov for et foreningshus, der imødekommer både de idrætslige og kulturelle behov og ønsker. Desuden er der tale om et arkitektonisk meget smukt hus.

Info

Arkitekt

Tage Lyneborg

Opført

2005

Region

Morsø Kommune

Anlægssum

Kr. 6,58 mio.

Tilskud fra Lokale og Anlægsfonden

Kr. 2,44 mio.

Værktøjer
Til top

Site developed by Klestrup partners